Chính sách bảo mật và thanh toán

1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng áp dụng với Khách hàng:
  • Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng. Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Chính Hãng cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử myphamhoaminh.vn

3. Chuyển khoản qua VIETCOMBANK: 
Tên tài khoản: Dương Thúy Hạnh
Số tài khoản: 0011004257687
Nơi mở tài khoản: Vietcombank chi nhánh Ba Đình Hà Nội.